Evropská unie hrou

Výtvarná soutěž: Evropský den jazyků 2014

Zapojte se do soutěže v rámci Evropského dne jazyků. Zadání je jednoduché - vytvořte podle své fantazie jednu stránku obrázkového slovníku. Prostě stačí znázornit výtvarně jedno nebo více slov, která spolu tematicky souvisejí, a přidat k nim popisky v cizím jazyce. Na ty nejlepší čekají hodnotné ceny. Uzávěrka je 20. října.

Kdo může soutěžit:
žáci 6.-9. tříd základních škol a žáci odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a zahraničních škol na území České republiky.

Zadání soutěže: Vytvoř podle své fantazie jednu stránku obrázkového slovníku z jazyka, který není tvůj mateřský jazyk. Znázorni výtvarně jedno nebo více slov, která spolu tematicky souvisejí, a přidej k nim popisky v jednom cizím jazyce. Počet výtvarně znázorněných a popsaných slov na jedné stránce je libovolný. Inspirovat se můžeš následujícími příklady tematických okruhů, ale můžeš si vybrat i úplně jiné téma. Zkus svou stránku obrázkového slovníku vytvořit tak, aby se daná slovíčka dala naučit snadno a zábavně.

Příklady tematických okruhů:

  • Rodina (otec, matka, syn, dcera, babička…)
  • Dům (okno, dveře, střecha, komín…)
  • Oblečení
  • Zvířata
  • Škola
  • Sporty
  • Dopravní prostředky
  • Povolání

Parametry: formát A4, bílá čtvrtka gramáž od 150 g (klasická čtvrtka)

Techniky: kresba, malba, grafika, počítačová grafika, koláž

Obrázek musí mít na zadní straně čitelně napsané jméno a datum narození autora/autorky obrázku.

Stránku slovníku a vyplněnou přihlášku nám pošli poštou na adresu:
Štěpánka Laňová
Goethe-Institut
Masarykovo nábřeží 32
110 00 Praha 1

Do soutěže budou zařazené všechny obrázky, které splňují podmínky soutěže a přijdou poštou nejpozději 20.10.2014 a které budou doplněny kompletně vyplněnou přihláškou.

Download SymbolPřihláška k vytištění (PDF, 69 KB)
Download SymbolPodmínky soutěže (PDF, 63 KB)

Autoři deseti nejlepších prací budou odměněni: na autory třech nejlepších prací čeká přehrávač MP4 a na sedm dalších knižní poukázky v hodnotě 500 Kč.

Soutěž pořádají kulturní instituty sdružené v EUNIC, zastoupení evropských zemí, Zastoupení EK v ČR a Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze.

Kontakt:
Štěpánka Laňová
Mail Symbolstepanka.lanova@prag.goethe.org

 
 
zpět