Evropská unie hrou

Projekt Laboratoř Evropské unie - Soutěž o nejlepší diplomové práce s tematikou EU

Zapojte se do projektu Laboratoř Evropské unie - soutěže o nejlepší diplomovou práci s evropskou tematikou. Čeká na vás publikování v prestižním sborníku pod hlavičkou Evropské komise a hodnotné ceny!

Čtyři čísla sborníku Laboratoř Evropské unie se sylaby nejlepších diplomových prací zabývajících se evropskými záležitostmi si nyní můžete stáhnout v elektronické podobě či si je přijít půjčit do knihovny Evropského domu a další knihoven!

 

Laboratoř EU - vyhlášení 6. kola soutěže

Zastoupení Evropské komise v ČR ve spolupráci s  Úřadem vlády ČR vyhlašuje pro studenty/absolventy vysokých škol, kteří se věnují oblasti evropských záležitostí, 6. kolo soutěže "Laboratoř Evropské unie: sborník nejlepších diplomových prací s tématikou EU"Soutěž je realizována Katedrou světové ekonomiky Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické. Více informací naleznete zde. Cílem soutěže je zvýšit zájem vysokoškolských studentů o evropské záležitosti a ocenit tvůrčí aktivity studentů při tvorbě jejich diplomových prací.

Uzávěrka přihlášek:  do 15. července 2015

 

„Laboratoř Evropské unie: sborník nejlepších diplomových prací s tematikou EU“ je projekt vyhlášený a financovaný Zastoupením Evropské komise v ČR ve spolupráci s Odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády České republiky a realizovaný Katedrou světové ekonomiky Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze ve spolupráci s Centrem evropských studií VŠE a zástupci dalších univerzit/vysokých škol v ČR. Jeho posláním je ocenit ty studenty/absolventy vysokých škol, kteří se věnují oblasti evropských záležitostí a jejichž diplomové práce budou přihlášeny do Soutěže o nejlepší diplomovou práci a v této soutěži se umístí mezi deseti nejkvalitnějšími, zveřejněním sylabů těchto prací ve sborníku, jehož výhradním majitelem bude Zastoupení Evropské komise v ČR. Tím je autorům prací dána možnost prokázat v případě potřeby kvalitu své prvotní vědecké práce a využít ji tak i po skončení vysokoškolského studia při zahájení profesní kariéry. Ti studenti/absolventi, jejichž práce se umístí na 1. – 3. místě obdrží navíc i finanční odměnu. V tomto kontextu chce podnítit aktivní debatu o evropských záležitostech mezi vysokoškolskými studenty a zvýšit jejich celkový zájem o dění na úrovni Evropské unie i mezinárodní úrovni jako takové. 

Cíl soutěže

Podnítit přínos nových myšlenek týkajících se prohlubování a zkvalitňování činnosti Evropské unie na akademické úrovni, ocenit tvůrčí aktivity studentů při tvorbě jejich diplomové práce a zvýšit zájem vysokoškolských studentů o evropské záležitosti.

Ocenění/ceny

Zveřejnění sylabů deseti nejlepších diplomových prací ve sborníku vědeckého typu. Zpra-covatelem sylabu v předepsané úpravě (viz níže) může být buď sám autor oceněné diplomové práce nebo její hodnotitel. Tři nejlepší práce obdrží finanční odměnu ve výši:

1. místo:  700 EUR

2. místo:  500 EUR

3. místo:  300 EUR

Odměna pro autory bude vyplacena jako ekvivalent uvedených částek v Kč po přepočtu platným kursem.

Přihlášení

Do soutěže může přihlásit student/absolvent magisterského či navazujícího magisterského studijního programu/oboru svoji diplomovou práci v českém jazyce týkající se evropských záležitostí, která řeší aktuální tematiku Evropské unie. Tato práce musí být obhájena způsobem obvyklým na dané univerzitě/vysoké škole, přičemž od obhajoby práce neuplynul více než jeden rok.

Přihlásit se lze vyplněním stručné elektronické přihlášky, která je součástí vyhlášení soutěže (dodatek 1). Přihlášku může podat sám autor diplomové práce, či jiná osoba (vedoucí práce, vedoucí studijního programu/oboru, vedoucí katedry, proděkan fakulty apod.) po získání písemného souhlasu studenta (součást přihlášky). Povinnou součástí přihlášky je diplomová práce v on-line verzi a fakultativní součástí autorský sylabus diplomové práce v požadované formální úpravě (viz dodatek 2).

Termín pro zaslání přihlášky:  do 15. července 2015

Kontaktní údaje pro zaslání přihlášky s požadovanou přílohou (přílohami):

doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D., Katedra světové ekonomiky, Fakulta mezinárodních vztahů VŠE

E-mail: jirankov@vse.cz

Tel.: 224 095 230

Kritéria hodnocení

Z přihlášených diplomových prací bude vybráno na základě oponentských posudků nezávislých hodnotitelů kolektivním rozhodnutím sedmičlenné redakční rady deset nejlepších prací dle následujících kritérií:

 • stanovení cílů, hypotéz a jejich naplnění
 • použité metody
 • obsahová správnost a hloubka provedené analýzy
 • schopnost argumentace a kritického myšlení
 • citace a práce se zdroji
 • formální úprava, jazyková a stylistická úroveň

Vyhodnocení soutěže:

do 15. 11. 2015.

 

Soubory ke stažení

Přihláška [102 kB]
Sylabus diplomové práce [37 kB]
letak_6 [220 kB]

Laboratoř EU – vyhlášení 5. kola soutěže

Zastoupení Evropské komise v ČR ve spolupráci s  Úřadem vlády ČR vyhlašuje pro studenty/absolventy vysokých škol, kteří se věnují oblasti evropských záležitostí, 5. kolo soutěže "Laboratoř Evropské unie: sborník nejlepších diplomových prací s tématikou EUSoutěž je realizována Katedrou světové ekonomiky Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické. Více informací naleznete zde. Cílem soutěže je zvýšit zájem vysokoškolských studentů o evropské záležitosti a ocenit tvůrčí aktivity studentů při tvorbě jejich diplomových prací.

Uzávěrka přihlášek:  do 15. března 2015

 

„Laboratoř Evropské unie: sborník nejlepších diplomových prací s tematikou EU“ je projekt vyhlášený a financovaný Zastoupením Evropské komise v ČR ve spolupráci s Odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády České republiky a realizovaný Katedrou světové ekonomiky Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze ve spolupráci s Centrem evropských studií VŠE a zástupci dalších univerzit/vysokých škol v ČR. Jeho posláním je ocenit ty studenty/absolventy vysokých škol, kteří se věnují oblasti evropských záležitostí a jejichž diplomové práce budou přihlášeny do Soutěže o nejlepší diplomovou práci a v této soutěži se umístí mezi deseti nejkvalitnějšími, zveřejněním sylabů těchto prací ve sborníku, jehož výhradním majitelem bude Zastoupení Evropské komise v ČR. Tím je autorům prací dána možnost prokázat v případě potřeby kvalitu své prvotní vědecké práce a využít ji tak i po skončení vysokoškolského studia při zahájení profesní kariéry. Ti studenti/absolventi, jejichž práce se umístí na 1. – 3. místě obdrží navíc i finanční odměnu. V tomto kontextu chce podnítit aktivní debatu o evropských záležitostech mezi vysokoškolskými studenty a zvýšit jejich celkový zájem o dění na úrovni Evropské unie i mezinárodní úrovni jako takové. 

Cíl soutěže

Podnítit přínos nových myšlenek týkajících se prohlubování a zkvalitňování činnosti Evropské unie na akademické úrovni, ocenit tvůrčí aktivity studentů při tvorbě jejich diplomové práce a zvýšit zájem vysokoškolských studentů o evropské záležitosti.

Ocenění/ceny

Zveřejnění sylabů deseti nejlepších diplomových prací ve sborníku vědeckého typu. Zpra-covatelem sylabu v předepsané úpravě (viz níže) může být buď sám autor oceněné diplomové práce nebo její hodnotitel. Tři nejlepší práce obdrží finanční odměnu ve výši:

1. místo:  700 EUR

2. místo:  500 EUR

3. místo:  300 EUR

Odměna pro autory bude vyplacena jako ekvivalent uvedených částek v Kč po přepočtu platným kursem.

Přihlášení

Do soutěže může přihlásit student/absolvent magisterského či navazujícího magisterského studijního programu/oboru svoji diplomovou práci v českém jazyce týkající se evropských záležitostí, která řeší aktuální tematiku Evropské unie. Tato práce musí být obhájena způsobem obvyklým na dané univerzitě/vysoké škole, přičemž od obhajoby práce neuplynul více než jeden rok.

Přihlásit se lze vyplněním stručné elektronické přihlášky, která je součástí vyhlášení soutěže (dodatek 1). Přihlášku může podat sám autor diplomové práce, či jiná osoba (vedoucí práce, vedoucí studijního programu/oboru, vedoucí katedry, proděkan fakulty apod.) po získání písemného souhlasu studenta (součást přihlášky). Povinnou součástí přihlášky je diplomová práce v on-line verzi a fakultativní součástí autorský sylabus diplomové práce v požadované formální úpravě (viz dodatek 2).

Termín pro zaslání přihlášky:  do 15. března 2015

Kontaktní údaje pro zaslání přihlášky s požadovanou přílohou (přílohami):

doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D., Katedra světové ekonomiky, Fakulta mezinárodních vztahů VŠE

E-mail: jirankov@vse.cz

Tel.: 224 095 230

Kritéria hodnocení

Z přihlášených diplomových prací bude vybráno na základě oponentských posudků nezávislých hodnotitelů kolektivním rozhodnutím sedmičlenné redakční rady deset nejlepších prací dle následujících kritérií:

 • stanovení cílů, hypotéz a jejich naplnění
 • použité metody
 • obsahová správnost a hloubka provedené analýzy
 • schopnost argumentace a kritického myšlení
 • citace a práce se zdroji
 • formální úprava, jazyková a stylistická úroveň

Vyhodnocení soutěže:

do 30. 6. 2015.

 

Soubory ke stažení

Čtvrté vydání sborníku Laboratoř Evropské unie

Třetí vydání sborníku Laboratoř Evropské unie obsahující 10 nejlepších diplomových prací věnujících se evropským záležitostem je na světě a Vy si sborník vítězných sylabů můžete stáhnout v elektronické podobě či si ho přijít půjčit do knihovny Evropského domu!

Ze čtvrtého vydání, kam se přihlásilo 22 absolventů magisterských nebo navazujících magisterských studijních programů/oborů, hodnotícíc komise opět vybrala jedenáct prací:

 
Čechová Andrea: Postavení Evropské komise vůči společnosti Gazprom
 
Dostalíková Sandra: Aktuální trendy harmonizace daní v Evropské
unii: korporátní daně 
 
Durďák Jakub: Ekonomická analýza spotřeby energií v rámci obce Sedlčany
 
Hrušková Tereza: Srbsko-kosovský konflikt a Evropská unie.
Transformativní síla Evropské unie 
 
Karlíková Aneta: Migrační politika EU: přispívá migrace k rozvoji třetích zemí?
 
Kadidlo Lukáš: Fiscal Federalism: Eurozone Budget and its Stabilization Function
 
Kursa David: Změna v ekonomické governance EU po zavedení MIP 
 
Maťátková Kristýna: Neutrální státy EU a jejich přístup k SZBP/SBOP 
 
Peľak Branislav: Ekonomický význam rozdelenia Európskej menovej únie
 
Procházka Jan: Proces přidělování portfolií v Evropské komisi
 
Svatošová Petra: Globalizační tlaky na restrukturalizaci automobilového průmyslu v EU
 
 

Z nich pro vás vybíráme úryvek toho nejlepšího sylabu o návrhu rozpočtu eurozóny, který by vykonával stabilizační funkci a tím pomáhal členským státům eurozóny překonat dočasné asymetrické výkyvy v době finanční a hospodářské krize. "Nejdůležitějším příjmeme do rozpočtu eurozóny je daň ze mzdy. Příspěvěk jednotlivých států je vysoce závislý na míře nezaměstnanosti a průměrné mzdě. Dalším zdrojem příjmů jsou daně z finančních transakcí a příspěvků jednotlivých členských států," uvádí Lukáš Kadidlo z Mendelovy univerzity v Brně. Ostatní sylaby si můžete přečíst v elektronické verzi nebo si zapůjčit výtisk v knihovně Evropského domu

Děkujeme všem za účast v projektu a autorům oceněných i zveřejněných prací srdečně blahopřejeme! 

 

Soubory ke stažení

Třetí vydání sborníku Laboratoř Evropské unie

Třetí vydání sborníku Laboratoř Evropské unie obsahující 10 nejlepších diplomových prací věnujících se evropským záležitostem je na světě a Vy si sborník vítězných sylabů můžete stáhnout v elektronické podobě či si ho přijít půjčit do knihovny Evropského domu!

Na 1. – 3. místě se ze zveřejněných prací umístily diplomové práce autorů:

 1. Mgr. Luboš Fendrych, Univerzita Karlova, Praha, Přírodovědecká fakulta, obor regionální a politická geografie;
 2. Mgr. Štěpán Krajča, Univerzita Palackého Olomouc, Filozofická fakulta, obor Evropská studia a mezinárodní vztahy;
 3. Mgr. Pavla Břízová, Univerzita Karlova, Praha, Fakulta sociálních věd, obor Ekonomie.

 

Ve sborníku nejlepších diplomových prací byly publikovány sylaby následujících diplomových prací:

Břízová Pavla: Strategie Evropa 2020: Jsou národní cíle přiměřené?

Fendrych Luboš: Globalizace, vojenská moc a stát

Konečná Jana: Jižní křídlo EU a regionální politika

Krajča Štěpán: Regiony v evropské aréně: případová studie Zastoupení Olomouckého kraje při Evropské unii

Miléřová Blanka: Předseda Evropské rady a jeho první funkční období

Mužíková Marie: Podmínky pro založení firmy v České republice ve srovnání s Evropskou unií

Procházka Martin: Proces vzniku společného trhu s elektřinou EU

Prokešová Linda: Reflexe reformy komitologie z pohledu Evropského parlamentu

Sankot Ondřej: Protikrizová opatření EU v kontextu zájmů velkých evropských ekonomik

Vykouková Barbora: Monitoring a auditing strukturálních fondů EU: otázka decentralizace

 

Děkujeme všem za účast v projektu a autorům oceněných i zveřejněných prací srdečně blahopřejeme!

Sborník obsahující 10 sylabů nejlepších diplomových prací v oblasti evropských záležitostí za rok 2013/2014 si můžete v elektronické podobě stáhnout zde či si ho přijít půjčit do knihovny Evropského domu. Sborník bude rovněž k dostání v dalších dvaceti knihovnách při vysokých školách po celé České republice.

Projekt Laboratoř Evropské unie: sborník nejlepších diplomových prací s tématikou EU bude pokračovat i v roce 2015! O spuštění přihlašování budete včas informováni na těchto stránkách.

 

Soubory ke stažení

Druhé vydání sborníku Laboratoř Evropské unie

Druhé číslo prvního ročníku Laboratoř EU: sborník nejlepších diplomových prací si můžete již nyní stáhnout do svého počítače a začíst se do 11ti sylabů těch nejlepších diplomových prací s tematikou EU, které v soutěži uspěly!

Ve druhém čísle prvního ročníku sborníku nejlepších diplomových prací s tematikou Evropské unie byly publikovány sylaby následujících diplomových prací:

Beránková Barbora: Euroskepticismus a jeho pozice ve Velké Británii

Bízik Vladimír: Demokratický deficit

Cervanová Iva: Právní aspekty a praktické dopady posuzování shody výrobků – označení shody CE

Fialová Barbora: Velká Británie – odpadlík, nebo zachránce Evropské unie?

Hádková Šárka: Přeshraniční spolupráce jako faktor rozvoje euroregionu Silva Nortica

Horúcková Michaela: Rozšiřování Evropské unie na západní Balkán

Jedlinský Jakub: Měnové perspektivy pro Evropu – Water Money a agregátor soukromých měn

Kadlec Michal: Statistická analýza vybraných ekonomických ukazatelů v zemích EU

Míková Aneta: Problematika fiskální koordinace v EU a její řešení

Stráník Tomáš: Severojižní plynový koridor jakožto východisko pro zajištění energetické bezpečnosti EU v souladu s její dlouhodobou politikou

Válková Lenka: Změny v Nařízení Brusel I

Na 1. – 3. místě se ze zveřejněných prací umístily diplomové práce autorů:

1. Mgr. Ing. Barbora Fialová, Vysoká škola ekonomická,
Fakulta mezinárodních vztahů, obor Mezinárodní obchod;

2. Mgr. Barbora Beránková, Univerzita Karlova v Praze,
Fakulta sociálních věd, obor Mezinárodní vztahy;

3. Ing. Michal Kadlec,Česká zemědělská univerzita v Praze,
Provozní ekonomická fakulta, obor Podnikání a administrativa

 

Děkujeme všem za účast v projektu a autorům oceněných i zveřejněných prací srdečně blahopřejeme!

Fotografie ze slavnostního setkání výherců obou čísel, koordinátorů projektu, hodnotitelů, členů redakční rady a dalších hostů převážně z řad akademické obce si můžete prohlédnout zde.

Sborník obsahující 11 sylabů nejlepších diplomových prací v oblasti evropských záležitostí za rok 2012/2013 si můžete v elektronické podobě stáhnout zde či si ho přijít půjčit do knihovny Evropského domu. Sborník bude rovněž k dostání v dalších dvaceti knihovnách při vysokých školách po celé České republice.

Projekt Laboratoř Evropské unie: sborník nejlepších diplomových prací s tématikou EU bude pokračovat i v roce 2014! O spuštění přihlašování budete včas informováni na těchto stránkách.

 

Soubory ke stažení

První vydání sborníku Laboratoř Evropské unie

První vydání sborníku Laboratoř Evropské unie obsahující 11 nejlepších diplomových prací věnujících se evropským záležitostem bylo pokřtěno a Vy si sborník sylabů můžete stáhnout v elektronické podobě či přijít půjčit do knihovny Evropského domu!

V úterý 1. října 2013 bylo v Evropském domě pokřtěno první vydání sborníku Laboratoř Evropské unie. Sborník obsahující 11 sylabů nejlepších diplomových prací v oblasti evropských záležitostí za rok 2012/2013 si můžete v elektronické podobě stáhnout zde či si ho přijít půjčit do knihovny Evropského domu. Sborník bude rovněž k dostání v dalších dvaceti knihovnách při vysokých školách po celé České republice.

Do prvního kola soutěže o nejlepší diplomovou práci s tematikou EU se zapojilo celkem 35 studentů/absolventů napříč všemi obory. Jedenáct z nich bylo oceněno publikováním svých autorských sylabů ve sborníku věděckého typu.

Fotografie ze slavnostního setkání výherců obou čísel, koordinátorů projektu, hodnotitelů, členů redakční rady a dalších hostů převážně z řad akademické obce si můžete prohlédnout zde.

Projekt Laboratoř Evropské unie byl vyhlášen Zastoupením Evropské komise v ČR spolu s Odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a realizován Katedrou světové ekonomiky Fakulty mezinárodních vztahů Vysokě školy ekonomické ve spolupráci s Centrem evropských studií VŠE a zástupci dalších univerzit/vysokých škol v ČR. Jeho posláním je ocenit ty studenty/absolventy vysokých škol, kteří se věnují oblasti evropských záležitostí a jejichž diplomové práce budou přihlášeny do Soutěže o nejlepší diplomovou práci a v této soutěži se umístí mezi deseti nejkvalitnějšími, zveřejněním sylabů těchto prací ve sborníku. Tím je autorům prací dána možnost prokázat v případě potřeby kvalitu své prvotní vědecké práce a využít ji tak i po skončení vysokoškolského studia při zahájení profesní kariéry.

 

Ve sborníku nejlepších diplomových prací byly publikovány sylaby následujících diplomových prací:

Grulichová Zuzana:  Změna role předsednictví po Lisabonské smlouvě na příkladu Španělska a Belgie
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, obor Západoevropská studia

Horník Matěj: Evropská identita u politických představitelů – případová studie České republiky
Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií, obor Evropská studia

Húšťavová Lucia: Odvody na veřejné zdravotní pojištění koordinované právem Evropské unie
Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Obor Právo a právní věda

Ivanov Vladimir: Politické vztahy Ruska a Evropské unie
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, obor Mezinárodní politika a diplomacie

Kný Daniel: Referenda o „Evropské ústavní smlouvě“: evropská identita jako perspektiva zkoumání
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, obor Politologie

Nežiková Terézia: Teoretická reflexe integrace Islandu do Evropské unie: neofunkcionalismus a liberální intergovernmentalismus
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, obor Mezinárodní vztahy

Pavelka Tomáš: Arbitralita protisoutěžních dohod v právu Evropské unie
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, obor Právo a právní věda

Pittner Radoslav: Parlamentná kontrola vlády v oblasti európskych záležitostí (prípadová studia NRSR)
Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, obor Evropská studia

Sladičeková Eva: Politika štátov Euróskej únie voči imigrácii z tretích krajín po roku 2000: prípad Švédska, Nemecka a Talianska
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, odbor Medzinárodné vzťahy

Voborníková Tereza: Regulace v zemědělství – aplikace na trh s mlékem
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, obor Právo a právní věda

Zábražná Adéla: Premena menovej politiky ECB v dôsledku finančnej a dlhovej krízy
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, obor Politologie.

 

Na 1. – 3. místě se ze zveřejněných prací umístily diplomové práce autorů:

 1. Mgr. Radoslava Pittnera, Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, obor Evropská studia,
 2. Ing. Adély Zábražné, Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, obor Politologie,
 3. Mgr. Terézie Nežikové, Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, obor Mezinárodní vztahy.

 

Děkujeme všem za účast v projektu a autorům oceněných i zveřejněných prací srdečně blahopřejeme! Další číslo sborníku Laboratoř Evropské unie vyjde do konce roku 2013.

 

Soubory ke stažení