Evropská unie hrou

Projekt Laboratoř Evropské unie - Soutěž o nejlepší diplomové práce s tematikou EU

Zapojte se do projektu Laboratoř Evropské unie - soutěže o nejlepší diplomovou práci s evropskou tematikou. Čeká na vás publikování v prestižním sborníku pod hlavičkou Evropské komise a hodnotné ceny!

Tři čísla sborníku Laboratoř Evropské unie se sylaby nejlepších diplomových prací zabývajících se evropskými záležitostmi si nyní můžete stáhnout v elektronické podobě či si je přijít půjčit do knihovny Evropského domu a další knihoven!

 

Třetí vydání sborníku Laboratoř Evropské unie

Třetí vydání sborníku Laboratoř Evropské unie obsahující 10 nejlepších diplomových prací věnujících se evropským záležitostem je na světě a Vy si sborník vítězných sylabů můžete stáhnout v elektronické podobě či si ho přijít půjčit do knihovny Evropského domu!

Na 1. – 3. místě se ze zveřejněných prací umístily diplomové práce autorů:

  1. Mgr. Luboš Fendrych, Univerzita Karlova, Praha, Přírodovědecká fakulta, obor regionální a politická geografie;
  2. Mgr. Štěpán Krajča, Univerzita Palackého Olomouc, Filozofická fakulta, obor Evropská studia a mezinárodní vztahy;
  3. Mgr. Pavla Břízová, Univerzita Karlova, Praha, Fakulta sociálních věd, obor Ekonomie.

 

Ve sborníku nejlepších diplomových prací byly publikovány sylaby následujících diplomových prací:

Břízová Pavla: Strategie Evropa 2020: Jsou národní cíle přiměřené?

Fendrych Luboš: Globalizace, vojenská moc a stát

Konečná Jana: Jižní křídlo EU a regionální politika

Krajča Štěpán: Regiony v evropské aréně: případová studie Zastoupení Olomouckého kraje při Evropské unii

Miléřová Blanka: Předseda Evropské rady a jeho první funkční období

Mužíková Marie: Podmínky pro založení firmy v České republice ve srovnání s Evropskou unií

Procházka Martin: Proces vzniku společného trhu s elektřinou EU

Prokešová Linda: Reflexe reformy komitologie z pohledu Evropského parlamentu

Sankot Ondřej: Protikrizová opatření EU v kontextu zájmů velkých evropských ekonomik

Vykouková Barbora: Monitoring a auditing strukturálních fondů EU: otázka decentralizace

 

Děkujeme všem za účast v projektu a autorům oceněných i zveřejněných prací srdečně blahopřejeme!

Sborník obsahující 10 sylabů nejlepších diplomových prací v oblasti evropských záležitostí za rok 2013/2014 si můžete v elektronické podobě stáhnout zde či si ho přijít půjčit do knihovny Evropského domu. Sborník bude rovněž k dostání v dalších dvaceti knihovnách při vysokých školách po celé České republice.

Projekt Laboratoř Evropské unie: sborník nejlepších diplomových prací s tématikou EU bude pokračovat i v roce 2015! O spuštění přihlašování budete včas informováni na těchto stránkách.

 

Soubory ke stažení

Druhé vydání sborníku Laboratoř Evropské unie

Druhé číslo prvního ročníku Laboratoř EU: sborník nejlepších diplomových prací si můžete již nyní stáhnout do svého počítače a začíst se do 11ti sylabů těch nejlepších diplomových prací s tematikou EU, které v soutěži uspěly!

Ve druhém čísle prvního ročníku sborníku nejlepších diplomových prací s tematikou Evropské unie byly publikovány sylaby následujících diplomových prací:

Beránková Barbora: Euroskepticismus a jeho pozice ve Velké Británii

Bízik Vladimír: Demokratický deficit

Cervanová Iva: Právní aspekty a praktické dopady posuzování shody výrobků – označení shody CE

Fialová Barbora: Velká Británie – odpadlík, nebo zachránce Evropské unie?

Hádková Šárka: Přeshraniční spolupráce jako faktor rozvoje euroregionu Silva Nortica

Horúcková Michaela: Rozšiřování Evropské unie na západní Balkán

Jedlinský Jakub: Měnové perspektivy pro Evropu – Water Money a agregátor soukromých měn

Kadlec Michal: Statistická analýza vybraných ekonomických ukazatelů v zemích EU

Míková Aneta: Problematika fiskální koordinace v EU a její řešení

Stráník Tomáš: Severojižní plynový koridor jakožto východisko pro zajištění energetické bezpečnosti EU v souladu s její dlouhodobou politikou

Válková Lenka: Změny v Nařízení Brusel I

Na 1. – 3. místě se ze zveřejněných prací umístily diplomové práce autorů:

1. Mgr. Ing. Barbora Fialová, Vysoká škola ekonomická,
Fakulta mezinárodních vztahů, obor Mezinárodní obchod;

2. Mgr. Barbora Beránková, Univerzita Karlova v Praze,
Fakulta sociálních věd, obor Mezinárodní vztahy;

3. Ing. Michal Kadlec,Česká zemědělská univerzita v Praze,
Provozní ekonomická fakulta, obor Podnikání a administrativa

 

Děkujeme všem za účast v projektu a autorům oceněných i zveřejněných prací srdečně blahopřejeme!

Fotografie ze slavnostního setkání výherců obou čísel, koordinátorů projektu, hodnotitelů, členů redakční rady a dalších hostů převážně z řad akademické obce si můžete prohlédnout zde.

Sborník obsahující 11 sylabů nejlepších diplomových prací v oblasti evropských záležitostí za rok 2012/2013 si můžete v elektronické podobě stáhnout zde či si ho přijít půjčit do knihovny Evropského domu. Sborník bude rovněž k dostání v dalších dvaceti knihovnách při vysokých školách po celé České republice.

Projekt Laboratoř Evropské unie: sborník nejlepších diplomových prací s tématikou EU bude pokračovat i v roce 2014! O spuštění přihlašování budete včas informováni na těchto stránkách.

 

Soubory ke stažení

První vydání sborníku Laboratoř Evropské unie

První vydání sborníku Laboratoř Evropské unie obsahující 11 nejlepších diplomových prací věnujících se evropským záležitostem bylo pokřtěno a Vy si sborník sylabů můžete stáhnout v elektronické podobě či přijít půjčit do knihovny Evropského domu!

V úterý 1. října 2013 bylo v Evropském domě pokřtěno první vydání sborníku Laboratoř Evropské unie. Sborník obsahující 11 sylabů nejlepších diplomových prací v oblasti evropských záležitostí za rok 2012/2013 si můžete v elektronické podobě stáhnout zde či si ho přijít půjčit do knihovny Evropského domu. Sborník bude rovněž k dostání v dalších dvaceti knihovnách při vysokých školách po celé České republice.

Do prvního kola soutěže o nejlepší diplomovou práci s tematikou EU se zapojilo celkem 35 studentů/absolventů napříč všemi obory. Jedenáct z nich bylo oceněno publikováním svých autorských sylabů ve sborníku věděckého typu.

Fotografie ze slavnostního setkání výherců obou čísel, koordinátorů projektu, hodnotitelů, členů redakční rady a dalších hostů převážně z řad akademické obce si můžete prohlédnout zde.

Projekt Laboratoř Evropské unie byl vyhlášen Zastoupením Evropské komise v ČR spolu s Odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a realizován Katedrou světové ekonomiky Fakulty mezinárodních vztahů Vysokě školy ekonomické ve spolupráci s Centrem evropských studií VŠE a zástupci dalších univerzit/vysokých škol v ČR. Jeho posláním je ocenit ty studenty/absolventy vysokých škol, kteří se věnují oblasti evropských záležitostí a jejichž diplomové práce budou přihlášeny do Soutěže o nejlepší diplomovou práci a v této soutěži se umístí mezi deseti nejkvalitnějšími, zveřejněním sylabů těchto prací ve sborníku. Tím je autorům prací dána možnost prokázat v případě potřeby kvalitu své prvotní vědecké práce a využít ji tak i po skončení vysokoškolského studia při zahájení profesní kariéry.

 

Ve sborníku nejlepších diplomových prací byly publikovány sylaby následujících diplomových prací:

Grulichová Zuzana:  Změna role předsednictví po Lisabonské smlouvě na příkladu Španělska a Belgie
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, obor Západoevropská studia

Horník Matěj: Evropská identita u politických představitelů – případová studie České republiky
Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií, obor Evropská studia

Húšťavová Lucia: Odvody na veřejné zdravotní pojištění koordinované právem Evropské unie
Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Obor Právo a právní věda

Ivanov Vladimir: Politické vztahy Ruska a Evropské unie
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, obor Mezinárodní politika a diplomacie

Kný Daniel: Referenda o „Evropské ústavní smlouvě“: evropská identita jako perspektiva zkoumání
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, obor Politologie

Nežiková Terézia: Teoretická reflexe integrace Islandu do Evropské unie: neofunkcionalismus a liberální intergovernmentalismus
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, obor Mezinárodní vztahy

Pavelka Tomáš: Arbitralita protisoutěžních dohod v právu Evropské unie
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, obor Právo a právní věda

Pittner Radoslav: Parlamentná kontrola vlády v oblasti európskych záležitostí (prípadová studia NRSR)
Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, obor Evropská studia

Sladičeková Eva: Politika štátov Euróskej únie voči imigrácii z tretích krajín po roku 2000: prípad Švédska, Nemecka a Talianska
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, odbor Medzinárodné vzťahy

Voborníková Tereza: Regulace v zemědělství – aplikace na trh s mlékem
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, obor Právo a právní věda

Zábražná Adéla: Premena menovej politiky ECB v dôsledku finančnej a dlhovej krízy
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, obor Politologie.

 

Na 1. – 3. místě se ze zveřejněných prací umístily diplomové práce autorů:

  1. Mgr. Radoslava Pittnera, Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, obor Evropská studia,
  2. Ing. Adély Zábražné, Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, obor Politologie,
  3. Mgr. Terézie Nežikové, Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, obor Mezinárodní vztahy.

 

Děkujeme všem za účast v projektu a autorům oceněných i zveřejněných prací srdečně blahopřejeme! Další číslo sborníku Laboratoř Evropské unie vyjde do konce roku 2013.

 

Soubory ke stažení