Evropská unie hrou

Projekt Staň se na den tvůrcem evropské politiky

Zapojte se do nového projektu Staň se na den tvůrcem evropské politiky a vyzkoušejte si prostřednictvím soutěžní simulace jednání Rady EU a Evropského parlamentu role evropských politiků hájících zájmy jednotlivých členských zemí a politických frakcí. Soutěžící mohou vyhrát hodnotné ceny.

 

Staň se na den tvůrcem evropské politiky - simulace pro studenty středních škol

Cílem vzdělávacího projektu je přiblížit studentům středních škol interaktivním způsobem, jak probíhá rozhodování o aktuálních tématech na vrcholné evropské úrovni. Prostřednictvím soutěžní simulace jednání Rady EU a Evropského parlamentu se účastníci stanou na jeden den evropskými politiky hájícími zájmy jednotlivých členských zemí a politických frakcí. 

Cílem vzdělávacího projektu je přiblížit studentům středních škol interaktivním způsobem, jak probíhá rozhodování o aktuálních tématech na vrcholné evropské úrovni. Prostřednictvím soutěžní simulace jednání Rady EU a Evropského parlamentu se účastníci stanou na jeden den evropskými politiky hájícími zájmy jednotlivých členských zemí a politických frakcí. 

Proč se zúčastnit?

Účastníci simulací získají jedinečnou osobní zkušenost s politickým vyjednáváním a hledáním kompromisů na politické úrovni. Svými příspěvky a zapojením do diskuze mohou přímo ovlivnit podobu projednávaných legislativních aktů a prohloubit své znalosti o EU. Navíc se seznámí s aktuálními problémy řešenými na evropské úrovni a utvoří si na ně vlastní názor. Dále získají jedinečnou možnost rozvinout své rétorické, vyjednávací a argumentační schopnosti ve společnosti spolužáků a studentů ze stejného regionu, potažmo celé České republiky.

Jak projekt probíhá?

Soutěž probíhá ve všech krajích ČR, přičemž každé kolo je složeno ze dvou částí. V první části budou nejprve krátce představeny simulované instituce a jejich jednací řády. Poté vystoupí jednotlivé studentské týmy v rolích zástupců členských států a představí svá stanoviska k předem určenému legislativní aktu, který následně v rámci jednání pozmění, schválí či zamítnou. Studenti budou hodnoceni na základě argumentačních schopností a nejlepší tým automaticky postoupí do celorepublikového kola soutěže. Studenti se před samotným konáním akce seznámí s navrhovanou legislativou a budou mít k dispozici široké spektrum informačních zdrojů k danému tématu včetně naznačení problematických či sporných míst daného návrhu.

Jak se přihlásit?

Základním předpokladem pro přihlášení je vytvoření soutěžního týmu, který bude čítat dva žáky. Jeden z nich se stane zástupcem vybraného státu v Radě EU, druhý člen družstva bude europoslancem. Počet týmů za konkrétní školu není omezen. Přihláška se podává e-mailem, přičemž za každý tým podává přihlášku jen jeden člen. Po úspěšné registraci přihlášky budou členům týmu zaslány podrobné informace o účasti, harmonogram simulace a také podklady k jednání, aby se mohli předem na simulaci připravit.

Pro další ročník kontaktujte organizátora soutěže, pokud nebude uvedeno jina.

Od roku 2012 do roku 2016 se na organizaci projektu podílel Odbor komunikace o evropských a institucionálních záležitostech Úřadu vlády ČR a Zastoupení Evropské komise v ČR prostřednictvím sítě regionálních informačních středisek Eurocentra Europe Direct.

 

Staň se na den tvůrcem evropské politiky 2016

Vzdělávací projekt pro studenty středních škol si vyzkoušeli studenti i v roce 2016. Roli ministra nebo europoslance zastávaly dvoučlenné týmy středoškoláků, které soutěžily o hodnotné ceny v regionech. Do finále se dostali jen ti nejlepší! Letošním tématem bylo jednání o směrnici na ochranu osobních údajů. 

Vzdělávací projekt pro studenty středních škol si vyzkoušeli studenti i v roce 2016. Roli ministra nebo europoslance zastávaly dvoučlenné týmy středoškoláků, které soutěžily o hodnotné ceny v regionech. Do finále se dostali jen ti nejlepší! Letošním tématem bylo jednání o směrnici na ochranu osobních údajů. 

Termíny jednotlivých kol v roce 2016

Studenti z Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje se do projektu zapojili 31. března v OlomouciStudenti středních škol z Ústeckého a Libereckého kraje se soutěže zúčastnili 7. dubna v Ústí nad Labem. Studenti z Pardubického a Královéhradeckého kraje soutěžili 20. dubna v Hradci KrálovéRegionální kolo v Brně, ve kterém soutěžili středoškoláci z Jihomoravského kraje a z Vysočiny, se uskutečnilo 10. října. Regionální kolo v Plzni, ve kterém soutěžili studenti z Jihočeského, Plzeňského a Karlovarského kraje, proběhlo 9. listopadu. Poslední regionální kolo pro Středočeský kraj a Hlavní město Prahu se odehrálo 16. listopadu v Evropském domě v Praze. Vítězné týmy regionálních kol získaly kromě zajímavých cen také postup do celostátního finále a možnost vyhrát GoPro kameru nebo fitness náramek. Týmy na druhém a třetím místě získaly další hodnotné ceny.

Celostátní finále soutěže proběhne 1. prosince v Evropském domě v Praze. V případě dotazů nás kontaktujte na adrese eurocentrum.praha@euroskop.cz.

 

Staň se na den tvůrcem evropské politiky 2015

Zapojte se do nového projektu Staň se na den tvůrcem evropské politiky a vyzkoušejte si prostřednictvím soutěžní simulace jednání v institucích EU. 

4. listopadu proběhlo v Brně regionální kolo pro Jihomoravský kraj a Vysočinu. 11. listopadu se uskutečnilo v Praze regionální kolo pro Středočeský kraj a Hlavní město Prahu. 12. listopadu proběhlo v Plzni regionální kolo pro Karlovarský, Plzeňský a Jihočeský kraj. Další simulace se odehrály v OlomouciÚstí nad Labem a Hradci Králové.

V regionálních kolech jsme ocenili nejlepší týmy elektronickou čtečkou Amazon Kindle 6 Touch nebo voděodolným MP3 přehrávačem. Vítězné týmy regionálních kol postoupily do celostátního finále, které proběhlo 25. listopadu 2015 v Praze. Týmy na druhém a třetím místě, stejně tak jako ten vítězný, získaly poukaz na hodnotné ceny dle vlastního výběru. 

Fotogalerie z předchozího ročníku je dostupná na https://cs-cz.facebook.com/eusimulace.