Evropská unie hrou

Staň se na den tvůrcem evropské politiky - simulace pro studenty středních škol

Cílem vzdělávacího projektu je přiblížit studentům středních škol interaktivním způsobem, jak probíhá rozhodování o aktuálních tématech na vrcholné evropské úrovni. Prostřednictvím soutěžní simulace jednání Rady EU a Evropského parlamentu se účastníci stanou na jeden den evropskými politiky hájícími zájmy jednotlivých členských zemí a politických frakcí. 

Cílem vzdělávacího projektu je přiblížit studentům středních škol interaktivním způsobem, jak probíhá rozhodování o aktuálních tématech na vrcholné evropské úrovni. Prostřednictvím soutěžní simulace jednání Rady EU a Evropského parlamentu se účastníci stanou na jeden den evropskými politiky hájícími zájmy jednotlivých členských zemí a politických frakcí. 

Proč se zúčastnit?

Účastníci simulací získají jedinečnou osobní zkušenost s politickým vyjednáváním a hledáním kompromisů na politické úrovni. Svými příspěvky a zapojením do diskuze mohou přímo ovlivnit podobu projednávaných legislativních aktů a prohloubit své znalosti o EU. Navíc se seznámí s aktuálními problémy řešenými na evropské úrovni a utvoří si na ně vlastní názor. Dále získají jedinečnou možnost rozvinout své rétorické, vyjednávací a argumentační schopnosti ve společnosti spolužáků a studentů ze stejného regionu, potažmo celé České republiky.

Jak projekt probíhá?

Soutěž probíhá ve všech krajích ČR, přičemž každé kolo je složeno ze dvou částí. V první části budou nejprve krátce představeny simulované instituce a jejich jednací řády. Poté vystoupí jednotlivé studentské týmy v rolích zástupců členských států a představí svá stanoviska k předem určenému legislativní aktu, který následně v rámci jednání pozmění, schválí či zamítnou. Studenti budou hodnoceni na základě argumentačních schopností a nejlepší tým automaticky postoupí do celorepublikového kola soutěže. Studenti se před samotným konáním akce seznámí s navrhovanou legislativou a budou mít k dispozici široké spektrum informačních zdrojů k danému tématu včetně naznačení problematických či sporných míst daného návrhu.

Jak se přihlásit?

Základním předpokladem pro přihlášení je vytvoření soutěžního týmu, který bude čítat dva žáky. Jeden z nich se stane zástupcem vybraného státu v Radě EU, druhý člen družstva bude europoslancem. Počet týmů za konkrétní školu není omezen. Přihláška se podává e-mailem, přičemž za každý tým podává přihlášku jen jeden člen. Po úspěšné registraci přihlášky budou členům týmu zaslány podrobné informace o účasti, harmonogram simulace a také podklady k jednání, aby se mohli předem na simulaci připravit.

Pro další ročník kontaktujte organizátora soutěže, pokud nebude uvedeno jina.

Od roku 2012 do roku 2016 se na organizaci projektu podílel Odbor komunikace o evropských a institucionálních záležitostech Úřadu vlády ČR a Zastoupení Evropské komise v ČR prostřednictvím sítě regionálních informačních středisek Eurocentra Europe Direct.

 
 
zpět