Evropská unie hrou

Soutěže pro studenty i žáky

Vědomostní, literární, fotografické a všechny další soutěže přehledně na jednom místě! Zapojte se do některé z vyhlášených soutěží a vyhrajte zajímavé ceny. Jednotlivé soutěže jsou řazeny vzestupně dle data odevzdání.

 

Výtvarná soutěž - Kontury českého eura

Navrhněte podobu českých euromincí a vyhrajte tablet.

Úkolem soutěže je výtvarně zpracovat možnou podobu zadní české euromince. Kreativitě se meze nekladou!

Soutěž probíhá do 30.11.2017. Více informací se dozvíte zde.

Navrhněte podobu českých euromincí a vyhrajte tablet.

Úkolem soutěže je výtvarně zpracovat možnou podobu zadní české euromince. Kreativitě se meze nekladou! 

Soutěž je určena školám, příspěvkovým či neziskovým organizacím i široké veřejnosti a jejím cílem je šířit informovanost o měnové unii EU. Euromince mají společnou neboli "evropskou" stranu a národní stranu. Podle národní strany mincí lze poznat vydávající zemi. Každá země eurozóny si zvolila jiný národní motiv a to takový, který je pro ni typický. Buďte kreativní a navrhněte, jak by mohly vypadat naše mince. 

Pro první tři výherce jsou připraveny hodnotné ceny. Hlavní cenou je tablet. 

Soutěž probíhá do 30.11.2017. Více informací se dozvíte zde.

 

Soubory ke stažení

Výtvarné soutěže - JAK POMOHLY PENÍZE EU NAŠÍ ŠKOLE a NAMALUJ SVOJI UČITELKU A NEBO UČITELE

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo soutěže s názvem „NAMALUJ SVOJI UČITELKU NEBO UČITELE“ a „JAK POMOHLY PENÍZE Z EU NAŠÍ ŠKOLE“.

Cílem obou soutěží, které budou rozděleny celkem do tří kategorií, je rozvíjet dětskou představivost a fantazii. V každé kategorii bude navíc ze všech došlých obrázků a příběhů vylosován jeden výherce, jehož autor vezme celou svou třídu včetně pedagogického doprovodu do iQPARKU nebo do iQLANDIE v Liberci. 

Soutěž probíhá do 8.11.2017. Více se dozvíte zde.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  vyhlásilo soutěže s názvem „NAMALUJ SVOJI UČITELKU NEBO UČITELE“ a „JAK POMOHLY PENÍZE Z EU NAŠÍ ŠKOLE“.

Cílem obou soutěží, které budou rozděleny celkem do tří kategorií, je rozvíjet dětskou představivost
a fantazii. První kategorie je určena pro děti v mateřských školách a druhá pro žáky prvního stupně základních škol. Společným úkolem v obou kategoriích bude nakreslit paní učitelku nebo pana učitele. Ceny obdrží tři obrázky s největší dávkou představivosti a fantazie.

Třetí kategorie je určena pro žáky druhého stupně základních škol.  Úkolem je napsat příběh popisující vliv Evropské unie na rozvoj dané školy. Tři nejoriginálnější práce obdrží užitečné věcné ceny.

V každé kategorii bude navíc ze všech došlých obrázků a příběhů vylosován jeden výherce, jehož autor vezme celou svou třídu včetně pedagogického doprovodu do iQPARKU nebo do iQLANDIE v Liberci.

Vítězné obrázky i příběhy budou zveřejněny na webových stránkách MŠMT a na Facebookovém profilu OP VVV.

Soutěž probíhá do 8.11.2017. Více se dozvíte zde.

 

EuropeQUIZ 2017

Zapojte se do vědomostní soutěže o EU a vyhrajte atraktivní ceny.

Správné odpovědi na otázky soutěžního kvízu zašlete do 30.11.2017.

Podrobnosti o soutěži se dozvíte zde.

Zapojte se do vědomostní soutěže o EU a vyhrajte atraktivní ceny.

Správné odpovědi na otázky soutěžního kvízu zašlete do 30.11.2017.

Podrobnosti o soutěži se dozvíte zde.

 

Soubory ke stažení

Navrhni projekt - soutěž pro studenty SŠ

Zkuste se rozhlédnout kolem sebe, v místě, kde žijete, nebo studujete. Myslíte, že by některé věci bylo možné dělat jinak a lépe? Pomoci Vám mohou fondy Evropské unie.

Připravili jsme pro vás soutěž, kde si můžete vyzkoušet, jaké to je, sestavit projekt z evropských peněz. A k tomu můžete vyhrát některou ze zajímavých cen. 

Veškeré informace o soutěži naleznete zde.

Projekty zasílejte do 31.1.2018.

Zkuste se rozhlédnout kolem sebe, v místě, kde žijete, nebo studujete. Myslíte, že by některé věci bylo možné dělat jinak a lépe? Pomoci Vám mohou fondy Evropské unie.

Připravili jsme pro vás soutěž, kde si můžete vyzkoušet, jaké to je, sestavit projekt z evropských peněz. A k tomu můžete vyhrát některou ze zajímavých cen. 

Veškeré informace o soutěži naleznete zde.

Projekty zasílejte do 31.1.2018.

 

Soubory ke stažení

Soutěž EUROTIME 2016

Informační síť Europe Direct a Zastoupení Evropské komise v ČR vyhlašují 9. ročník vědomostní soutěže EUROTIME 2016. Soutěž probíhá           od 7. března do 22. května 2016 ve dvou věkových kategoriích – v kategorii do 15 a od 16 let.

Více informací se dozvíte zde.

Informační síť Europe Direct a Zastoupení Evropské komise v ČR, jejichž hlavní činností je podpora informovanosti o Evropské unii a integraci, vyhlašují již 9. ročník vědomostní soutěže s názvem EUROTIME 2016. Soutěž probíhá od 7. března do 22. května 2016 ve dvou věkových kategoriích – v kategorii do 15 a od 16 let. V každé věkové kategorii je připraveno množství cen a současně tři hlavní ceny pro národní slosování. V soutěži EUROTIME tak můžete VYHRÁT DVAKRÁT.

Přihlásit se můžete na stránkách eurotime.europe-direct.cz

 

Soubory ke stažení

Soutěž EUROTIME 2017

Zapojte se do 10. ročníku znalostní soutěže s evropskou tématikou, kterou vyhlašují informační centra Europe Direct a Zastoupení Evropské komise v ČR.

Soutěžit může celá rodina, a to v kategorii do 15 let a nad 16 let. Kvízy je možné vyplnit online nebo písemně a doručit je do nejbližšího informačního centra Europe Direct.

Soutěž probíhá od 6. března do 21. května 2017 a soutěží se o atraktivní ceny ve dvou kolech.

Zapojte se do 10. ročníku znalostní soutěže s evropskou tématikou, kterou vyhlašují informační centra Europe Direct a Zastoupení Evropské komise v ČR.

Soutěžit může celá rodina, a to v kategorii do 15 let a nad 16 let. Kvízy je možné vyplnit online nebo písemně a doručit jej do nejbližšího informačního centra Europe Direct.

Soutěž probíhá od 6. března do 21. května 2017 a soutěží se o atraktivní ceny ve dvou kolech.

V Eurotime můžete vyhrát dvakrát, losujeme také celkové vítěze!

 

Dům zahraniční spolupráce vyhlašuje další ročník soutěže o Evropskou jazykovou cenu Label!

Přihlásit můžete jakýkoli projekt z oblasti jazykového vzdělávání, který splňuje alespoň jednu z priorit pro rok 2016 a přináší do jazykové výuky něco nového. Ocenění může získat jakákoli instituce působící v oblasti jazykového vzdělávání.

Přihlášky zasílejte do 15. 3. 2016.

Více informací se dozvíte na webu Domu zahraniční spolupráce.

 

Základní informace

Dům zahraniční spolupráce vyzývá všechny realizátory zajímavých jazykových projektů k podání přihlášek do dalšího ročníku Evropské jazykové ceny Label.

Ocenění lze udělit jakémukoli inovačnímu projektu z oblasti jazykového vzdělávání, který splňuje kritéria a některou z priorit pro rok 2016. Může se jednat o projekty ve fázi realizace s již prokazatelnými výsledky nebo o úspěšně ukončené projekty (nejdéle však do tří let od jejich ukončení).

Stáhněte si Výzvupřihlášku a potvrzení statutárního zástupce pro rok 2016!

Evropská jazyková cena Label vznikla jako iniciativa vycházející z dokumentu vydaného Evropskou komisí v roce 1995 - „White Paper: Teaching and Learning towards the learning society", ve kterém si EU vytyčila za cíl napomoci občanům členských zemí ovládnout kromě mateřštiny minimálně další dva cizí jazyky.

Tradice udělování Evropské jazykové ceny Label v ČR začala koncem roku 2001, kdy byla Česká republika spolu s dalšími kandidátskými zeměmi přizvána, aby se podílela na tomto programu. Poprvé byly ceny uděleny v roce 2002.

V roce 2004 v rámci aktivit Evropské komise souvisejících s Akčním plánem na podporu jazykové rozmanitosti a jazykového vzdělávání zaznamenala Evropská jazyková cena Label rozšíření o další významnou aktivitu, kterou představuje individuální ocenění Evropský učitel jazyků roku. Na základě rozhodnutí Odborné poroty programu Label v roce 2007 je individuální ocenění v ČR udělováno jen jednou za dva roky.

 

Cíle programu

Cílem Evropské jazykové ceny Label je podporovat kvalitní inovační projekty z oblasti jazykového vzdělávání a prostřednictvím tohoto ocenění zajistit jejich větší publicitu, inspirovat další učitele k přejímání těchto aktivit ve výuce jazyků, pomoci jim zařadit nové inovativní prvky do jazykové výuky a celkově zvýšit zájem o oblast jazykového vzdělávání. Každoročně jsou oceňovány výjimečné projekty v oblasti vzdělávání.

Cenu Label lze udělit jakémukoli inovativnímu projektu nebo aktivitě z oblasti jazykového vzdělávání, může se jednat o aktivity/projekty ve fázi realizace s již prokazatelnými výsledky nebo o úspěšně ukončené projekty (nejdéle však do tří let od jejich ukončení). Ocenění mohou získat pouze projekty, které splňují všechny podmínky Výzvy k předložení návrhů.

Odkaz na stránky Evropské komise zaměřené na podporu výuky jazyků a jazykové rozmanitosti: http://ec.europa.eu/languages/index_cs.htm

 

Obecná kritéria

Projekt předložený k ocenění musí splňovat jednak obecná kritéria stanovená Evropskou komisí a dále alespoň jednu z evropských nebo národních priorit.

·  Projekt by měl být ve svém přístupu komplexní. Všechny prvky jazykového projektu – od žáků/studentů po učitele, od metod po materiály by měly směřovat k tomu, aby identifikovaly potřeby žáků/studentů a vycházely jim vstříc.

·   Projekt by měl ve svém národním kontextu nabízet přidanou hodnotu. To znamená jasné zlepšení výuky a studia cizích jazyků z hlediska kvality i kvantity. „Kvantita" se může týkat projektu, který podporuje studium více jazyků, zejména těch méně rozšířených, zatímco „kvalita" se může týkat zavedení vylepšených postupů, přístupů a metod.

·   Projekt by měl studenty i učitele motivovat ke zlepšování jejich jazykových dovedností.

·   Projekt by měl být originální a tvůrčí. Měl by představovat inovativní přístupy ke studiu cizích jazyků a současně zajišťovat vhodnost těchto přístupů pro danou skupinu žáků/studentů.

·  Projekt by měl klást důraz na evropské principy. Měl by být přizpůsoben evropské jazykové rozmanitosti a této výhody využívat – například prostřednictvím přeshraniční spolupráce. Projekt by měl prostřednictvím jazykových dovedností aktivně podporovat porozumění mezi kulturami.

·   Projekt by měl být přenositelný a představovat případný zdroj inspirace pro jazykové projekty v institucích v ČR nebo v zahraničí.

 

Priority pro rok 2016

O evropských prioritách rozhoduje každý rok Evropská komise a o národních prioritách odborná porota programu Label. Pro rok 2016 byly na základě doporučení Evropské komise stanoveny tyto priority:

 1. Vícejazyčné školy a třídy – rozmanitost ve školách je pozitivum
  Tato priorita se zaměřuje na formální školní vzdělávání a věnuje pozornost také vícejazyčnosti a výuce jazyků na školách odborného vzdělávání a přípravy. Projekty oceněné Evropskou jazykovou cenou Label budou sloužit jako příklady dobré praxe vícejazyčných škol/tříd s důrazem na rozmanitost a interkulturní dialog, podporu jazykové rozmanitosti ve výuce jazyků a profesního rozvoje učitelů v této oblasti.Zvláštní pozornost by měla být věnována opatřením podporujícím děti, které neovládají vyučovací jazyk. Všechny děti by měly mít rovné příležitosti, aby ve škole využily svůj potenciál, a zvládnutí vyučovacího jazyka je pro to nezbytnou podmínkou.
 2. Společnost podporující jazyky – informální výuka jazyků
  „Společností podporující jazyky“ se rozumí sociální prostředí, v němž se aktivně podporuje výuka jazyků a interkulturní porozumění, v němž se propaguje vícejazyčnost a je vnímána jako pozitivní rys. Plně se respektují potřeby mluvčích všech jazyků a jazyková rozmanitost je prezentována jako přínos pro sociální začlenění i pro hospodářský rozvoj. Větší jazyková otevřenost evropských komunit s respektem k jazykovým zvláštnostem sousedních jazyků povede ke zkvalitnění úrovně výuky jazyků a zvýšení interkulturního povědomí. Existuje mnoho způsobů, jak toho dosáhnout: využít znalosti multilingvních občanů, uskutečňovat výměny studentů atd., filmy a televizní pořady uvádět s titulky, za pomoci médií zprostředkovávat občanům kontakt s jinými jazyky a kulturami, podporovat projekty mezigeneračního učení, projekty cestovního ruchu, přeshraniční projekty atd.; využít postupů informálního učení, jako je rodinné, mezigenerační nebo komunitní vzdělávání.
 3. Výuka jazyků pro všechny
  Vítané jsou zejména projekty, které jsou cíleně zaměřené na jazykové vzdělávání osob s poruchami učení, se zdravotním postižením, osob ze sociálně rizikových skupin atd., tak, aby se díky jazykovému vzdělávání zvýšila možnost uplatnění těchto osob na trhu práce.
 4. Jazyková výuka v raném školním věku (5-8 let)
  O ocenění mohou žádat organizace realizující jazykové vzdělávací projekty v posledním ročníku MŠ a prvních třech ročnících ZŠ, neziskové a zájmové organizace působící v této oblasti. Důraz bude kladem na inovativnost přístupu k počátečnímu stádiu jazykového vzdělávání s ohledem na různorodé sociální a ekonomické zázemí dětí.

 

Kontaktní osoba, administrace Label:

Jana Votrubová - jana.votrubova@dzs.cz

Pavla Šabatková - pavla.sabatkova@dzs.cz

 

Soubory ke stažení

Navrhni projekt 2015 - soutěž pro studenty středních škol

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) letos pořádá již 4. ročník úspěšné soutěže pro studenty SŠ a jejich pedagogy s názvem „Navrhni projekt, jejímž cílem je zábavnou formou seznámit mladé lidi s problematikou evropských fondů. Studenti mají možnost navrhnout vlastní projekt na libovolné téma. 

Na úspěšné autory a na jejich pedagogy čekají ultrabooky, tablety, elektronické čtečky či chytré telefony. Soutěž startuje 1. září a projekty je možné zasílat do 20. listopadu 2015. Veškeré informace jsou k dispozici na stránkách www.navrhniprojekt.cz

Soutěž pro studenty a u učitele SŠ: Navrhujte, projektujte a vyhrajte ultrabook či tablet s fondy EU!

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) letos pořádá již 4. ročník úspěšné soutěže pro studenty všech středních škol a jejich pedagogy s názvem „Navrhni projekt“, jejímž cílem je zábavnou formou seznámit mladé lidi s problematikou evropských fondů. Studenti mají možnost navrhnout vlastní projekt na libovolné téma. Na úspěšné autory a na jejich pedagogy čekají ultrabooky, tablety, elektronické čtečky či chytré telefony. Soutěž startuje 1. září a projekty je možné zasílat do 20. listopadu 2015. Veškeré informace jsou k dispozici na stránkách www.navrhniprojekt.cz.

Prostřednictvím soutěže MMR úspěšně vtahuje mladé lidi do procesu regionálního rozvoje a seznamuje je s potenciálem fondů EU. Během soutěže se prostřednictvím seminářů seznámí se základy čerpání evropských dotací a dostanou příležitost vytvořit si vlastní projektovou žádost v její zjednodušené podobě. Projekt je otevřen všem studentům a pedagogům středních škol bez ohledu na obor studia či typ školy. Zúčastnit se mohou dvou až pětičlenné týmy studentů s jedním učitelem.

 

S pomocí Eurocenter od nápadu k projektovému záměru

Stačí, aby se soutěžící rozhlédli po svém okolí a zamysleli se, co by mohlo fungovat lépe. Téma svého projektu pak upraví podle skutečné oblasti podpory, jako je například, zaměstnanost, vzdělávání či doprava. Stejně jako ve skutečné projektové žádosti studenti popíší hlavní přínosy projektu a zvolí si operační program, ze kterého by čerpali dotace. Celá osnova pro vypracování návrhu je připravena na webových stránkách soutěže. Na projektování soutěžící nezůstanou sami – doporučujeme jim kontaktovat koordinátory krajských Eurocenter, kteří poradí s výběrem operačního programu, vysvětlí odborné termíny a nabídnou pravidelné konzultace. Vedle toho nabízejí také organizaci semináře o soutěži a o fondech EU přímo na školách. S přípravou projektu vám pomůže také metodická brožura, která je k dispozici na webových stránkách soutěže a v kancelářích Eurocenter.

Projekty posoudí skuteční hodnotitelé

Projekty je možné zasílat e-mailem do kanceláří Eurocenter až do 20. listopadu. Autoři těch nejlepších v prosinci změří síly v regionálních kolech před skutečnými hodnotiteli regionálních rad. Soutěž vyvrcholí lednovým finále, ve kterém odborná porota zvolí tři nejlepší projekty z celé ČR. V mezičase mají studenti možnost návrhy upravit dle doporučení odborníků z regionálního kola.  

Na výherce čekají atraktivní ceny                             

Cenu od nás získají autoři každého přihlášeného projektu. Na nejlepší autory a jejich pedagogy čekají ultrabooky, tablety, chytré telefony, elektronické čtečky, či velkopamněťové disky. V rámci hlavního zadání proběhne série dílčích soutěží, které budou postupně zveřejněny na Facebookových stránkách „Soutěžte s fondy EU“. Více informací se dozvíte na stránkách www.navrhniperojekt.cz, v kancelářích sítě Eurocenter (www.eurocentra.cz), nebo na bezplatné telefonní lince Eurofon 800 200 200.

 

Soubory ke stažení

Navrhni projekt 2016 - soutěž pro studenty středních škol

Navrhujte, projektujte a vyhrajte zajímavé ceny s fondy EU! Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) letos pořádá již 5. ročník úspěšné soutěže pro studenty všech středních škol a jejich pedagogy s názvem „Navrhni projekt“, jejímž cílem je zábavnou formou seznámit mladé lidi s problematikou evropských fondů. Studenti mají možnost navrhnout vlastní projekt na libovolné téma. Na úspěšné autory a na jejich pedagogy čekají laptopy, smartpohny či chytré hodinky.

Soutěž startuje 1. září a projekty je možné zasílat do 16. listopadu 2016. Veškeré informace jsou k dispozici na stránkách www.navrhniprojekt.cz  

Soutěž pro studenty a u učitele SŠ: Navrhujte, projektujte a vyhrajte zajímavé ceny s fondy EU!

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) letos pořádá již 5. ročník úspěšné soutěže pro studenty všech středních škol a jejich pedagogy s názvem „Navrhni projekt“, jejímž cílem je zábavnou formou seznámit mladé lidi s problematikou evropských fondů. Studenti mají možnost navrhnout vlastní projekt na libovolné téma. Na úspěšné autory a na jejich pedagogy čekají laptopy, smartpohny či chytré hodinky. Soutěž startuje 1. září a projekty je možné zasílat do 16. listopadu 2016. Veškeré informace jsou k dispozici na stránkách www.navrhniprojekt.cz.

 

Prostřednictvím soutěže MMR úspěšně vtahuje mladé lidi do procesu regionálního rozvoje a seznamuje je s potenciálem fondů EU. Během soutěže se prostřednictvím seminářů seznámí se základy čerpání evropských dotací a dostanou příležitost vytvořit si vlastní projektovou žádost ve zjednodušené podobě. Projekt je otevřen všem studentům a pedagogům středních škol bez ohledu na obor studia či typ školy. Zúčastnit se mohou dvou až pětičlenné týmy studentů s jedním učitelem.

S pomocí Eurocenter od nápadu k projektovému záměru

Stačí, aby se soutěžící rozhlédli po svém okolí a zamysleli se, co by mohlo lépe fungovat. Téma svého projektu pak upraví podle skutečné oblasti podpory, jako je například zaměstnanost, vzdělávání či doprava. Stejně jako ve skutečné projektové žádosti studenti popíší hlavní přínosy projektu a zvolí si operační program, ze kterého by čerpali dotace. Celá osnova pro vypracování návrhu je připravena na webových stránkách soutěže. Na projektování soutěžící nezůstanou sami – doporučujeme jim kontaktovat koordinátory krajských Eurocenter, kteří poradí s výběrem operačního programu, vysvětlí odborné termíny a nabídnou pravidelné konzultace. Vedle toho nabízejí také organizaci semináře o soutěži a o fondech EU přímo na školách. S přípravou projektu vám pomůže také metodická brožura, která je k dispozici na webových stránkách soutěže a v kancelářích Eurocenter.

Projekty posoudí skuteční hodnotitelé

Projekty je možné zasílat e-mailem do kanceláří Eurocenter až do 16. listopadu. Autoři těch nejlepších v prosinci změří síly v regionálních kolech před skutečnými hodnotiteli regionálních rad. Soutěž vyvrcholí lednovým finále, ve kterém odborná porota zvolí tři nejlepší projekty z celé ČR. V mezičase mají studenti možnost návrhy upravit dle doporučení odborníků z regionálního kola.  

Na výherce čekají atraktivní ceny                         

Cenu od nás získají autoři každého přihlášeného projektu. Na nejlepší autory a jejich pedagogy čekají laptopy, bezdrátová sluchátka, externí disky či chytré hodinky. V rámci hlavního zadání proběhne série dílčích soutěží, které budou postupně zveřejněny na Facebookových stránkách „Soutěžte s fondy EU“. Více informací se dozvíte na stránkách www.navrhniprojekt.cz, v kancelářích sítě Eurocenter (www.eurocentra.cz), nebo na bezplatné telefonní lince Eurofon 800 200 200.

 

 

Soutěž pro amatérské fotografy na téma: „Všechny cesty vedou k lidem“.

Dům zahraniční spolupráce vyhlašuje   9. ročník fotosoutěže pro amatérské fotografy na téma: "Všechny cesty vedou k lidem".

Soutěžící mohou vkládat své fotografie ze studijních pobytů v zahraničí, výletů, dovolených nebo z každodenního života. Porota vybere 13 nejzajímavějších snímků, které vytvoří nástěnný kalendář DZS pro rok 2018. Celou akci uzavře vernisáž s výstavou.

Snímky do soutěže je možné vkládat do 10. 9. 2017

Přihlášky do soutěže a více informací naleznete zde.

Dům zahraniční spolupráce vyhlašuje 9. ročník fotosoutěže pro amatérské fotografy na téma: „Všechny cesty vedou k lidem“.

Soutěžící mohou vkládat své fotografie ze studijních pobytů v zahraniční, výletů, dovolených nebo z každodenního života. Porota vybere 13 nejzajímavějších snímků, které vytvoří nástěnný kalendář DZS pro rok 2018. Celou akci uzavře vernisáž s výstavou.

Snímky do soutěže je možné vkládat do 10. 9. 2017

Přihlášky do soutěže a více informací naleznete zde.

 

Podmínky soutěžě

Soutěž je určena pouze pro amatérské fotografy.

Jeden soutěžící může přihlásit do soutěže nejvýše 3 vlastní fotografie ve formátu JPG, o velikosti min. 3 200 pixelů po delší straně a max. velikosti 10 MB (technická kvalita snímku je důležitá pro případné další grafické zpracování).

Každý soutěžní snímek bude obsahovat: název snímku a krátký komentář k fotografii na dané téma (do 150 znaků včetně mezer).

Součástí fotografií bude jméno, příjmení, věk, kontaktní adresa, e-mail a telefon autora.

Snímky do soutěže je možné vkládat do 10. 9. 2017.

Jiné formáty, velikosti fotografií či snímky zaslané po termínu nebudou do soutěže zařazeny.

Zasláním snímků do soutěže soutěžící souhlasí s výše uvedenými pravidly a s nekomerčním publikováním zaslaných fotografií v tiskové nebo v elektronické podobě, včetně uvedení jména autora bez nároků na honorář.

Organizátor soutěže může ze soutěže vyřadit fotografie, které byly dle informací dostupných organizátorovi soutěže pořízeny jiným autorem, než je účastník soutěže, které neodpovídají zadanému tématu, jsou pohoršující, neetické, nebo by mohly poškodit dobré jméno organizátora soutěže.

V rámci oslav 30 let programu Erasmus bude nejlepších 50 snímků zveřejněno na akci dne 19. 10. 2017 v klubu ROXY.

Předávání ocenění výhercům proběhne na vernisáži, kde budou také vystaveny všechny vítězné fotografie.

Kontaktní adresa pro dotazy je fotosoutez@dzs.cz.

 

EUROSCOLA - Vyhraj pro svou třídu cestu do Evropského parlamentu ve Štrasburku!

Jsi studentem druhého a třetího ročníku střední školy? Zajímá Tě Evropská unie a rád soutěžíš? Pak jsi tu správně! Stačí odpovědět na 10 otázek a můžeš vyhrát cestu pro sebe a svoji třídu do sídla Evropského parlamentu ve Štrasburku! Internetová znalostní soutěž probíhá od 30. září 2014 do 15. října 2014.

 

Jsi studentem druhého a třetího ročníku střední školy? Zajímá Tě Evropská unie a rád soutěžíš? Pak jsi tu správně! Stačí odpovědět na 10 otázek a můžeš vyhrát cestu pro sebe a svoji třídu do sídla Evropského parlamentu ve Štrasburku! Internetová znalostní soutěž probíhá od 30. září 2014 do 15. října 2014.

 

Jak postupovat:

 • pročti si pravidla na stránkách www.euroscola.cz,
 • přejdi na záložku „Otázky“, které budou zveřejněny 30. září, a odpověz na 10 otázek o EU,
 • zaregistruj se,
 • zapoj i své spolužáky a zvyš šanci na úspěch!

Hlavní cena

Hlavní cenou v soutěži EUROSCOLA ČR je finanční příspěvek na společný výlet pro 24 studentů a 2 doprovody do Štrasburku. V tomto semestru mohou vyhrát celkem dvě školy.

Kdo se může zúčastnit?

Soutěž je určena pro studenty druhých a třetích ročníků středních škol. Odpovědět na otázky může každý středoškolák pouze jednou. Čím více studentů z jedné třídy odpoví, tím se samozřejmě zvyšuje šance na úspěch. Škola může vyhrát pouze jednou.

Vyhodnocení

Ze správných odpovědí vylosujeme 2 výherce, jejichž třída/škola bude mít možnost prezentovat Českou republiku na celoevropském setkání Euroscola v Evropském parlamentu ve Štrasburku.

Nápověda

Pro správné odpovědi můžete konzultovat webové stránky naší kanceláře www.evropsky-parlament.cz. Nápovědu můžete nalézt také na našem facebookovém profilu www.facebook.com/epiopraha, kde se budou pravidelně objevovat informace týkající otázek v kvízu.

Trvání soutěže

Zodpovídat na otázky vědomostní soutěže můžete od 30. září do 15.října 2014 do 00:00.

Pořádá

Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR

 

Soubory ke stažení

Výtvarná soutěž: Evropský den jazyků 2014

Zapojte se do soutěže v rámci Evropského dne jazyků. Zadání je jednoduché - vytvořte podle své fantazie jednu stránku obrázkového slovníku. Prostě stačí znázornit výtvarně jedno nebo více slov, která spolu tematicky souvisejí, a přidat k nim popisky v cizím jazyce. Na ty nejlepší čekají hodnotné ceny. Uzávěrka je 20. října.

Kdo může soutěžit:
žáci 6.-9. tříd základních škol a žáci odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a zahraničních škol na území České republiky.

Zadání soutěže: Vytvoř podle své fantazie jednu stránku obrázkového slovníku z jazyka, který není tvůj mateřský jazyk. Znázorni výtvarně jedno nebo více slov, která spolu tematicky souvisejí, a přidej k nim popisky v jednom cizím jazyce. Počet výtvarně znázorněných a popsaných slov na jedné stránce je libovolný. Inspirovat se můžeš následujícími příklady tematických okruhů, ale můžeš si vybrat i úplně jiné téma. Zkus svou stránku obrázkového slovníku vytvořit tak, aby se daná slovíčka dala naučit snadno a zábavně.

Příklady tematických okruhů:

 • Rodina (otec, matka, syn, dcera, babička…)
 • Dům (okno, dveře, střecha, komín…)
 • Oblečení
 • Zvířata
 • Škola
 • Sporty
 • Dopravní prostředky
 • Povolání

Parametry: formát A4, bílá čtvrtka gramáž od 150 g (klasická čtvrtka)

Techniky: kresba, malba, grafika, počítačová grafika, koláž

Obrázek musí mít na zadní straně čitelně napsané jméno a datum narození autora/autorky obrázku.

Stránku slovníku a vyplněnou přihlášku nám pošli poštou na adresu:
Štěpánka Laňová
Goethe-Institut
Masarykovo nábřeží 32
110 00 Praha 1

Do soutěže budou zařazené všechny obrázky, které splňují podmínky soutěže a přijdou poštou nejpozději 20.10.2014 a které budou doplněny kompletně vyplněnou přihláškou.

Download SymbolPřihláška k vytištění (PDF, 69 KB)
Download SymbolPodmínky soutěže (PDF, 63 KB)

Autoři deseti nejlepších prací budou odměněni: na autory třech nejlepších prací čeká přehrávač MP4 a na sedm dalších knižní poukázky v hodnotě 500 Kč.

Soutěž pořádají kulturní instituty sdružené v EUNIC, zastoupení evropských zemí, Zastoupení EK v ČR a Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze.

Kontakt:
Štěpánka Laňová
Mail Symbolstepanka.lanova@prag.goethe.org