Evropská unie hrou

Záznamy debat Café Evropa na Youtube

Přinášíme Vám videozáznamy z veřejných debat Café Evropa, které mají za cíl neformálním způsobem zatraktivnit a rozšířit diskuzi o aktuálních evropských otázkách. V těchto pravidelných debatách se setkávájí známé osobnosti z různých sfér a debatují o aktuálních evropských tématech a problémech. Tento formát debat může přispět také k občanské vzdělanosti a oživit diskuzi o aktuálních společenských tématech mezi studenty. Stejně tak může být i inspirací a zajímavým zdrojem pro pedagogy společenskovědních předmětů.

Záznamy z jednotlivých debat naleznete přímo na Youtube.

Aktuální informace včetně pozvánek na připravované debaty naleznete na facebooku Café Evropa

Přinášíme Vám videozáznamy z veřejných debat Café Evropa, které mají za cíl neformálním způsobem zatraktivnit a rozšířit diskuzi o aktuálních evropských otázkách. V těchto pravidelných debatách se setkávájí známé osobnosti z různých sfér a debatují o aktuálních evropských tématech a problémech. Tento formát debat může přispět také k občanské vzdělanosti a oživit diskuzi o aktuálních společenských tématech mezi studenty. Stejně tak může být i inspirací a zajímavým zdrojem pro pedagogy společenskovědních předmětů.

Záznamy z jednotlivých debat naleznete přímo na Youtube.

Aktuální informace včetně pozvánek na připravované debaty naleznete na facebooku Café Evropa 

  

 
 
zpět