Evropská unie hrou

Výukové akce pro žáky/studenty v Evropském domě

Nabídka a popis celoročních výukových akcí s tematikou Evropské unie pro žáky/studenty v Evropském domě v Praze s možností okamžité registrace. Navštivte se třídou Evropský dům v rámci školního výletu či exkurze, svým studentům tím dáte víc než pouhé znalosti faktů o Evropské unii. Představíte jim originální nástroj, díky němuž budou vždy u zdroje aktuálních informací týkajících se příležitostí ke studiu, stážím i práci v EU.

Všechny nabízené akce jsou ZDARMA!!

 

Interaktivní přednáška "Studentem v EU"

- cílová skupina: studenti středních a vyšších odborných škol

- délka trvání:  90-120 minut

Program Studentem v EU“ seznamuje studenty nejen s teoretickými znalostmi o EU, ale přináší také praktické informace o řadě výhod a možností, které EU mladým lidem nabízí. První část programu je stručně zaměřena na historii evropské integrace, fungování EU a její hlavní instituce, a v neposlední řadě také na témata týkající se členství ČR v Evropské unii. V druhé části přednášky se studenti dozvídají praktické informace o možnostech studia a práce v zahraničí, nabídce stáží a výhodách volného cestování v rámci EU. Tato komplexní přednáška využívá aktivní zapojení studentů prostřednictvím hlasovacího zařízení, diskuze, práce ve skupinách i individuálních úkolů. Cílem tohoto programu je podnítit a zlepšit mezi studenty schopnosti individuálního a kritického myšlení, vedení skupinové diskuze o aktuálních evropských tématech a přispívat tak k rozvoji aktivního občanství studentů. 

 

Výukový modul spojený s filmem "Referát o Unii"

- cílová skupina: žáci 2. stupně ZŠ, poslední ročník 1. stupně ZŠ

- délka trvání: 90 - 120 min

Výukový modul určený pro základní školy nabízí propojení četných interaktivních metod tak, aby se žáci zábavnou, ale především i efektivní formou seznámili s Evropskou unií, její činností a fungováním. Součastí modulu je mimo jiné zhlédnutí vzdělávacího filmu Referát o Unii, ve kterém se žáci vypraví s kreslenou postavičkou Arnoldem přímo do centra evropského dění Bruselu a budou mít mnohdy možnost ovlivňovat samotný děj filmu. Vedle vzdělávacího filmu coby stěžejní součásti tohoto modulu na žáky čekají další aktivity založené především na vzájemné diskuzi a názorové pluralitě. Výukový modul jako celek by měl vést k pochopení základních principů fungování Evropské unie a jejího významu pro Českou republiku v současném světě.

- cílová skupina: žáci 2. stupně ZŠ, poslední ročník 1. stupně ZŠ

- délka trvání: 90 - 120 min

Výukový modul určený pro základní školy nabízí propojení četných interaktivních metod tak, aby se žáci zábavnou, ale především i efektivní formou seznámili s Evropskou unií, její činností a fungováním. Součastí modulu je mimo jiné zhlédnutí vzdělávacího filmu Referát o Unii, ve kterém se žáci vypraví s kreslenou postavičkou Arnoldem přímo do centra evropského dění Bruselu a budou mít mnohdy možnost ovlivňovat samotný děj filmu. Vedle vzdělávacího filmu coby stěžejní součásti tohoto modulu na žáky čekají další aktivity založené především na vzájemné diskuzi a názorové pluralitě. Výukový modul jako celek by měl vést k pochopení základních principů fungování Evropské unie a jejího významu pro Českou republiku v současném světě.

Fotogalerii z již proběhlých výukových akcí pro žáky ZŠ naleznete zde.

 

Soubory ke stažení

Zábavně-naučný seminář "Ekonomické aspekty členství ČR v EU"

- cílová skupina: studenti středních a vyšších odborných škol (ekonomického zaměření)

- délka trvání: 90 – 120 minut

Tento zábavný seminář obsahově navazuje na přednášku „Studentem v EU“. První část programu je tematicky soustředěna na problematiku rozpočtu Evropské unie, konkrétně na oblast evropských strukturálních fondů. Následně ve druhé části semináře dostávají studenti formou myšlenkové mapy prostor pro samostatné objektivní i subjektivní zhodnocení přínosů a nákladů členství České republiky v EU.

Převážnou část náplně tohoto programu tvoří sami studenti svými nápady. Plněním zábavných úkolů ve skupinách se studenti velice hravou formou seznamují se základní terminologií z oblasti evropských politik a dotací. Jedním z cílů tohoto semináře je pomoci studentům lepé pochopit praktický význam slovních spojení a odborných termínů jako například regionální politika EU, konkurenceschopnost, udržitelný růst, hospodářská a sociální soudržnost, aj.

Seminář není soustředěn na faktografické znalosti studentů, ale jeho hlavním cílem je především rozvíjet u studentů samostatné kritické myšlení, schopnosti vzájemné diskuze a umění argumentace a prezentace vlastních myšlenek. 

 

Jakoukoliv výukovou akci pořádanou v Evropském domě můžete objednat na emailu: knihovna@evropskydum.cz

nebo na telefonním čísle 255 708 255

 

Soubory ke stažení