Evropská unie (EU) je jedinečná. Není federálním státem jako Spojené státy americké, neboť její členské státy zůstávají nezávislými suverénními národy. Stejně tak není pouze mezivládní organizací jako Organizace spojených národů, neboť jistou část své suverenity členské státy sdílejí a získávají tak mnohem větší kolektivní sílu a vliv, než jaký by měly, pokud by jednaly samostatně. Svoji suverenitu sdílejí tím, že přijímají společná rozhodnutí prostřednictvím společných orgánů, jako je Evropský parlament, který je volen občany EU, a Evropská rada a Rada, jež obě zastupují národní vlády. Rozhodují se na základě návrhů Evropské komise, která zastupuje zájmy EU jako celku. Ale co každý z těchto orgánů dělá? Jak pracují společně? Kdo je za co zodpovědný?

Tato brožura odpovídá na tyto otázky srozumitelným a jednoduchým způsobem. Podává rovněž stručný přehled o agenturách a dalších institucích, které se podílejí na činnosti Evropské unie. Jejím cílem je nabídnout vám užitečného průvodce po rozhodovacím procesu v EU.

Tištěnou verzi publikace Jak funguje Evropská unie můžete na vyžádání získat v Evropském domě.

Soubory ke stažení