Cílem této příručky je spojit aktéry působící v oblasti podnikatelského vzdělávání a odborné přípravy za účelem představení osvědčených postupů, výměny inovativních nápadů a vzájemného učení. Tato publikace obsahuje širokou škálu činností a napadů souvisejících se zaváděním podnikatelského vzdělávání do vzdělávání učitelů. Příručka předkládá výběr příkladů inspirativních postupů, které byly vyzkoušeny v různých evropských zemích. V příručce jsou u jednotlivých příkladů vyzdviženy předpoklady a faktory úspěchu a uvedeny kontaktní údaje pro vyžádání si dalších informací. V návaznosti na to je uveden výběr praktických doporučení v naději, že budou odborníky z praxe inspirovat k přijímání opatření a k pokračování ve vlastních činnostech s cílem zajistit, aby byli učitelé schopni poskytovat podnikatelské vzdělávání.

Tyto stránky využívají v zájmu kvalitnějších služeb cookies.
Pročtěte podrobnosti jak přesně cookies využíváme.