Chceš se dozvědět více (nejen) o evropské politice? Chceš si vyzkoušet, jaké to je zastupovat stát na půdě Rady EU nebo přímo občany v Evropském parlamentu? Chceš, aby byl Tvůj hlas v Evropě slyšet?

To vše Ti nabízí nový ročník Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky!

Vzdělávací projekt „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“ je kombinací jednodenních interaktivních seminářů v regionech a simulace zasedání institucí Evropské unie. Projekt je zaměřen na podporu dialogu mladých lidí v České republice a na Slovensku o aktuálních evropských tématech a na jejich setkávání a diskuse s politiky, odborníky a dalšími osobnostmi veřejného života. Projekt určený středoškolákům ze všech typů škol z celé České republiky a Slovenska zároveň přibližuje rozhodovací proces na úrovni Evropské unie mladým lidem z obou zemí.

Během října a listopadu 2018 se v České republice a na Slovensku uskuteční jednodenní interaktivní semináře. Na ty naváže ve dnech 6. až 9. prosince 2018 čtyřdenní modelové zasedání institucí EU v Brně za účasti významných hostů.

Projekt je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS ve spolupráci s Odborem komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Zastoupením Evropské komise v ČR. Partnery projektu jsou Konrad Adenauer Stiftung, Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží a Europe Direct Česká republika. Modelové zasedání institucí EU, kterým bude letošní ročník projektu zakončen, bylo podpořeno z programu Erasmus+ a je organizováno ve spolupráci s Centrem pre európsku politiku.

Každý z regionálních seminářů bude sestávat ze dvou částí:

  • zjednodušená simulace jednání Rady EU a Evropského parlamentu
  • debata s politiky, odborníky a dalšími osobnostmi veřejného života

Účastníci mají hrazeno občerstvení i cestovné na regionální seminář.

Přihlašovat se na regionální semináře je možné prostřednictvím přihlašovacího fomuláře v sekci „přihláška“(po vybrání místa konání semináře).

Téma, kterému se budou během simulace institucí EU věnovat, vyberou v přihlašovacím formuláři z nabízených možností sami účastníci. Debatovat tak mohou buď o omezení dopadu plastových výrobků na životní prostředí, nebo o reformě autorského práva.

Regionální semináře jsou otevřeny studentům všech typů středních škol.

Tyto stránky využívají v zájmu kvalitnějších služeb cookies.
Pročtěte podrobnosti jak přesně cookies využíváme.