Za vznikem Evropy, v níž dnes žijeme, stojí účastníci odboje, lidé, kteří přežili holocaust, politici, a dokonce filmové hvězdy či vizionářští vůdci popsaní v této brožuře. Průkopníci evropského projektu tvořili skupinu různě smýšlejících lidí, kteří však sdíleli stejné ideály, a sice mírumilovnou, sjednocenou a prosperující Evropu. Mnoho z nich pracovalo na tom, aby byl po dvou hrozných světových válkách ukončen konflikt v Evropě a propagován mír a solidarita mezi lidmi. Byli zastánci základních hodnot, na nichž je Evropská unie založena: svobody, demokracie a rovnosti, respektování lidské důstojnosti, lidských práv a právního státu, jakož i solidarity a ochrany všech občanů.

V této brožuře se lze seznámit s tím, jak tito lidé přispěli k budování základů Evropské Unie. Pracovali v zájmu míru a prosperity a usilovali o vymýcení sociálního vyloučení a diskriminace. Pomáhali rozvíjet systémy, které vedly k hospodářské stabilitě a nakonec také k jednotné měně, přičemž prosazovali i bohatou kulturní historii Evropy. Bez jejich zápalu a představivosti bychom nyní nežili v míru a stabilitě, které dnes v moderní Evropě panují.

Publikace ke stažení zdarma zde

Tyto stránky využívají v zájmu kvalitnějších služeb cookies.
Pročtěte podrobnosti jak přesně cookies využíváme.