Toto prohlášení o ochraně soukromí vysvětluje, z jakých důvodů Zastoupení Evropské komise, jež spravuje stránku Evropského domu, vaše osobní údaje zpracovává, jakým způsobem je shromažďuje, jak s nimi nakládá a jak zajišťuje ochranu všech údajů, které získá. Dále je zde uvedeno, jak jsou tyto informace použity a jakých práv ve vztahu ke svým údajům požíváte (právo na přístup k údajům, na jejich opravu, zablokování apod.).

Evropské instituce se zavázaly respektovat a chránit soukromí občanů. Vzhledem k tomu, že se v rámci této služby/aplikace shromažďují a dále zpracovávají osobní údaje, použije se nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se týká veškerých osobních údajů, které zpracovává nebo může zpracovávat Zastoupení Evropské komise v ČR na základě vaší aktivity na stránce Evropského domu.

Proč vaše osobní údaje zpracováváme?

Účel zpracování údajů: Zastoupení Evropské komise v ČR zpracovává nutné osobní údaje pouze v případě, že zažádáte o odběr newsletteru (tzv. týdeníku Zastoupení). To je nezbytné pro to, abyste byli přidáni na seznam adresátů daného elektronického produktu.

Zbytek údajů, které Zastoupení zpracovává, jako například údaje o vaší aktivitě na stránkách Evropského domu, je anonymizován. To zabraňuje tomu, abychom jednotlivé uživatele identifikovali, ale pomáhá nám to při výzkumu návštěvnosti stránky a v tom, abychom ji i nadále aktualizovali podle uživatelských potřeb.

Které údaje se uchovávají a zpracovávají?

Uchovávat a zpracovávat se mohou pouze údaje nezbytné pro odběr newsletteru Zastoupení – tedy e-mailová adresa. Žádné jiné konkrétní údaje od uživatelů nezpracováváme ani neuchováváme.

Zákonnost zpracování údajů: Zpracování osobních údajů v souvislosti s konzultacemi je nezbytné a zákonné podle čl. 5 písm. a) nařízení (ES) č. 45/2001. Zainteresované strany a široká veřejnost zasílají své příspěvky do veřejných konzultací dobrovolně (čl. 5 písm. d nařízení (ES) č. 45/2001)

Jak dlouho jsou vaše údaje uchovávány?

Správce uchovává údaje pouze po nezbytnou dobu s ohledem na daný účel zpracování osobních údajů.

Všechny osobní údaje budou z databáze vymazány rok po případném vydání posledního newsletteru.

Zprávy obsahující osobní údaje budou archivovány v souladu s právním rámcem Komise.

Jak zajišťujeme ochranu vašich údajů?

Všechny údaje v elektronické podobě (e-mailové zprávy, dokumenty, soubory dat apod.) jsou uloženy na serverech Evropské komise, jejichž provoz se řídí pravidly Evropské komise zakotvenými v rozhodnutí ze dne 16. srpna 2006 [C(2006) 3602] o bezpečnosti informačních systémů užívaných v Evropské komisi.

Dodavatelé Komise jsou vázáni zvláštním smluvním ustanovením týkajícím se zpracování vašich údajů jménem Komise a povinnostmi týkajícími se důvěrné povahy, jež vyplývají z provedení směrnice 95/46/CE.

Kdo má k vašim údajům přístup a komu jsou dále poskytovány?

Provozní ředitelství, pod které spadá i Zastoupení Evropské komise v ČR, a případně externí zpracovatel.

Osobní údaje shromážděné v tomto ohledu mohou být zařazeny do databáze s cílem usnadnit spolupráci mezi Evropskou komisí a zúčastněnými stranami ve společných oblastech zájmu. Na takové zpracování by se mělo vztahovat zvláštní oznámení.

Pokud si subjekt údajů nepřeje být do této databáze zařazen, může se obrátit na provozní ředitelství.

Jaká jsou vaše práva a jak je můžete uplatňovat?

Podle nařízení (ES) č. 45/2001 máte právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu, zablokování nebo vymazání, pokud jsou tyto údaje nepřesné nebo neúplné. Pokud chcete toto své právo uplatnit, obraťte se nejdříve na správce údajů, nebo v případě sporu na inspektora ochrany údajů, bude-li to nutné na Evropského inspektora ochrany údajů. Kontakt najdete v bodě 8 níže.

Kontaktní údaje

V případě jakýchkoli připomínek, dotazů nebo stížností ohledně shromažďování a používání osobních údajů se obracejte na správce údajů prostřednictvím této adresy:

Správce údajů:

Inspektor ochrany údajů Evropské komise: DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu

Evropský inspektor ochrany údajů: edps@edps.europa.eu.

Kde najdu další informace?

Inspektor ochrany údajů Evropské komise vede rejstřík všech systémů, které zpracovávají osobní údaje uživatelů. Rejstřík najdete zde: http://ec.europa.eu/dpo-register

Tyto stránky využívají v zájmu kvalitnějších služeb cookies.
Pročtěte podrobnosti jak přesně cookies využíváme.