Celkem deset výukových lekcí a materiálů, které se věnují nejrůznějším tématům spjatým s Evropskou unií. Lekce i materiály jsou koncipovány tak, aby vedly studenty k individuálnímu přemýšlení a skupinové diskusi. Cílem představovaných lekcí je přispívat k rozvoji aktivního evropského občanství studentů středních škol, založeném na svobodném myšlení opírajícím se o fakta a porozumění.  Účelem těchto výukových modulů není nepředkládat jednoduchá řešení a hotové názory, ale mají pomoci studentům o problémech přemýšlet z různých úhlů. Všechny lekce jsou zpracovány v prezentačním systému PREZI, který umožňuje učitelům lepší možnosti interaktivní práce se studenty.

Tyto stránky využívají v zájmu kvalitnějších služeb cookies.
Pročtěte podrobnosti jak přesně cookies využíváme.