Hlavní vzdělávací cíle:

  • Účastnící se dozvídají o roli a postavení Evropského parlamentu v EU.
  • Účastnící se dozvídají o roli europoslanců a různých frakcí v EP.
  • Účastnící si uvědomují význam voleb do Evropského parlamentu.

Abstrakt:

V tomto výukovém modulu se účastníci dozvídají o funkci a roli Evropského parlamentu (EP) v Evropské unii (EU). Evropský parlament je představen jako instituce, jejíž členové jsou přímo voleni občany členských zemí, a jako instituce, která má nezastupitelnou roli ve fungování EU a významně ovlivňuje její činnost. Účastníci se dozvídají o jednotlivých frakcích, které v EP působí, seznamují se s jejich významem a působností. Uvědomují si tak význam, který volení zástupci v EP mají.

Aktuality o volbách do Evropského parlamentu                  v květnu 2019 sledujte na tentokratbuduvolit.eu

Prezentace

Tyto stránky využívají v zájmu kvalitnějších služeb cookies.
Pročtěte podrobnosti jak přesně cookies využíváme.