Hlavní vzdělávací cíle

  • Účastník diskutuje aktuální dokumenty věnující se budoucnosti EU.
  • Účastník formuluje a diskutuje vlastní představy o budoucím vývoji EU.
  • Účastník si uvědomuje význam aktivního přístupu k formulaci budoucí podoby EU.

Abstrakt

Tato oblast obsahuje vzdělávací cíle podněcující žáky k zamyšlení nad budoucností EU a k porozumění faktu, že budoucnost EU (a tedy i ČR) vychází z toho, do jaké míry se na formulaci budoucího vývoje (ať už jako ČR či občané EU) podílíme. Studenti se seznámí s aktuálními dokumenty, které se věnují budoucnosti EU (především strategie Evropa 2020), a kriticky diskutují možné podoby budoucí Evropské unie. Tato tematická oblast se do určité míry dotýká všech zmíněných okruhů, především pak tématu Rozšiřování EU.

Prezentace

Tyto stránky využívají v zájmu kvalitnějších služeb cookies.
Pročtěte podrobnosti jak přesně cookies využíváme.